PŘÍBĚH KNIHY


2. 3. 2020 byl zahájen tisk nové učebnice v tiskárně Akcent Vimperk.

Nejdříve proběhl tisk obálky.

Potom se tiskly jednotlivé archy papíru.

Na tomto čtyřbarevném stroji se tisklo pomocí ofsetové technologie.

20. 3. 2020 Koronavirus výrobu nezastaví!

Učebnice je už celá vytištěna.

Po vyschnutí barev následoval tisk na druhou stranu archů a opět schnutí barev.

Skládací stroj složil každý arch papíru na čtyři stránky, které se v další fázi sesadily s ostatními archy.

Laminace probíhá při vysoké teplotě.

Stroj na laminování obálky učebnice.

Hotovo! Obálky jsou zalaminované.

2. 4. 2020 Archy papíru jsou poskládané, snesené do bloku a začala se šít kniha. 

Skládací stroj poskládal jednotlivé listy do archů.

Snášecí stroj snesl signatury do bloku. (Signatura - pořadové číslo archu v knize)

Podle černých značek na hřbetu archů knihaři kontrolují správnost listů papíru snesených na sebe.

Knihařský šicí stroj prošije každý arch a postupně se pak ve stroji všechny archy knihy sešijí k sobě. Učebnice se nerozpadne ani po letech používání!

Detail zadní části šicího stroje.

A je sešito! Učebnice včetně obálky má tloušťku 11 mm.

7. 4. 2020 Učebnice je vyrobena. Probíhá zatavení do ochranné fólie 

Závěrečné oříznutí na řezací mašině.

Hotová kniha. Jen ji otevřít.

Na paletě před zatavením.

Každá učebnice je zatavena do ochranné fólie.

Po zatavení proběhlo ještě balení do papíru po 5ti kusech.

To nám to sluší a jsme sourozenci k nerozeznání.